Privatlivspolitik

  

Formål med politikken

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre opmærksom på, hvordan Bus Center Vest A/S (”vi”, ”os”) behandler personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven (DBL).

Du kan anvende nedenstående indholdsfortegnelse til at få et overblik over politikkens punkter:

  1. Typer af personoplysninger vi behandler, formål og retsgrundlag

          1.1 Forbrugerkunder

                 1.1.1 Lånebiler

          1.2 Erhvervskunder

          1.3 Leverandører og samarbejdspartnere

          1.4 Markedsføring

          1.5 Sociale medier

          1.6 Hjemmeside og cookies

  1. Modtagere af personoplysninger
  2. Dine rettigheder
  3. Vores kontaktoplysninger
  4. Ændringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Typer af personoplysninger vi behandler, formål og retsgrundlag

Nedenfor kan du læse mere om de typer af behandlinger, vi foretager.

1.1 Forbrugerkunder

Bus Center Vest A/S behandler sjældent personoplysninger om forbrugerkunder, men hvis du er forbrugerkunde hos os, da kan vi behandle personoplysninger om dig for at indgå en salgs- eller serviceaftale med dig, eller for at du kan benytter vores værksteder i medfør af GDPR art. 6 (1)(b). Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af, at du deltager i vores markedsføringstiltag, så sker dette i medfør af art. 6 (1)(a). De oplysninger, vi kan behandle, omfatter b.la. kontaktoplysninger, betalings- og bankoplysninger samt oplysninger om bussen, der kan henføres til dig.

Oplysningerne vil som altovervejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger uden for EU/EØS til ovenstående formål. Vi kan som led i behandlingen videregive dine oplysninger til relevante samarbejdspartnere. Dette sker for at opfylde en aftale med dig, eller hvis vi har dit samtykke til behandlingen.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et kundeforhold med dig, og i 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

For så vidt angår kreditvurderingen, opbevarer vi oplysningerne, hvis vi etablerer et kundeforhold, og sletter dem igen, når der ikke længere eksisterer et kundeforhold med os. Vi sletter oplysningerne med det samme, hvis sagen afvises, og der således ikke bliver indgået en aftale.

1.1.1 Lånebiler

Når du låner en lånebil via os, behandler vi dine personoplysninger for at kunne indgå en låneaftale. Disse omfatter navn, firmanavn, adresse, tlf.nr., e-mail, kørekort, ejers registreringsnummer og navnet på fører af bilen.

Vi kan også have behov for at behandle legitimationsoplysninger, som pas/identitetskort, nationalitet og opholdstilladelse.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR-artikel 6(1)(b) for at opfylde en aftale med dig og efter GDPR-artikel 6(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle visse oplysninger om dig.

I forbindelse med opfyldelse af låneaftalen med dig kan vi have behov for at videregive dine personoplysninger til et forsikringsselskab eller til politiet, hvis vi har mistanke om, at der er blevet begået lovovertrædelser.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et låneforhold med dig og i op til 5 år efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

1.2 Erhvervskunder

Såfremt du er erhvervskunde ved os, så behandler vi oplysninger for at kunne indgå en salgs- eller serviceaftale, for at kunne registrere bussen hos Motorstyrelsen, i forbindelse med opfyldelse af værkstedsbesøg, samt for at kunne administrere bussens garanti og service. De oplysninger, vi behandler, omfatter typisk kontaktperson, oplysninger om virksomheden, betalings- og bankoplysninger samt oplysninger om bussen.

Vi behandler oplysninger efter GDPR-artikel 6(1)(b) for at kunne opfylde en aftale. Ifm. registrering af bussen hos Motorstyrelsen behandler vi oplysninger efter GDPR-artikel 6(1)(c), da vi har en retlig forpligtelse.

Vi opbevarer oplysningerne, så længe vi har et kundeforhold, og i op til 5 år efter sidste faktura, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

1.3 Leverandører og samarbejdspartnere

Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner samt virksomhedsoplysninger. Det omfatter oplysninger om navn, firmanavn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail, adresse og om nødvendigt betalingsoplysninger.

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner (GDPR art. 6(1)(b)), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger (GDPR art. 6(1)(f)).

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger, som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven, opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

1.4 Markedsføring

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve om tilbud og nye produkter. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt oplysninger som kontaktperson, firmanavn, adresse og e-mail.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet og i 3 år efter afmelding.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på jan.schjerning@bus-center-vest.dk eller +45 75 51 72 00.

Vi opbevarer dokumentation for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring og i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke, da vores eventuelle straffeansvar forældes efter dette tidsrum.

1.5 Sociale medier

Vi anvender visse sociale medier, bl.a. Facebook og LinkedIn, til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder, for at afholde konkurrencer, samt for at fremme vores markedsføringstiltag. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi undgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn, din stilling og e-mail samt evt. oplysninger om dit køretøj, hvis det fremgår af konteksten.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR-artikel 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Er du i kontakt med os via sociale medier, skal vi oplyse dig om, at vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier, idet vi begge anvender dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere om Facebooks behandling af dine personoplysninger her og du kan læse om fælles dataansvar her. Du kan endvidere læse om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.

Oplysninger behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes med det samme. Opslag på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læser mere om offentlige områder her

1.6 Hjemmeside og cookies

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker og markedsføring. Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i dine browserindstillinger. Læs mere om dette i vores cookiepolitik her.

Vi behandler også dine oplysninger, når du kontakter os via vores hjemmeside ved brug af kontaktformularen på vores hjemmeside. Hertil behandler vi navn, telefonnummer og e-mailadresse. Du har også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder dig at skrive yderligere personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for din henvendelse.

Vi behandler dine personoplysninger til ovenstående formål af hensyn til vores interesse i at kunne give dig den bedste service og for at besvare din henvendelse, jf. GDPR-artikel 6(1)(f). Oplysningerne stammer direkte fra dig og videregives ikke til tredjeparter.

De oplysninger, vi behandler om dig i vores kontaktformular, slettes løbende og senest 5 år efter seneste kontakt.

På vores hjemmeside har vi desuden et integreret plugin fra det sociale medie Facebook, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet samtykke hertil. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med Facebook.

 

2. Modtagere af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed og videregiver kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, eller når vi er forpligtet i henhold til lovgivning eller for at opfylde en aftale med dig.

Vi kan endvidere overlade dine personoplysninger til vores system- og tjenesteleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks. Såfremt dette finder sted, har vi indgået databehandleraftaler og benytter alene databehandlere, som kan levere tilstrækkelig sikkerhed.

Nogle af vores databehandlere er beliggende uden for EU, hvorved der sker en overførsel til et tredjeland. I så fald har vi sørget for et lovligt overførselsgrundlag.

 

3. Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

 

4. Vores kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Bus Center Vest A/S

CVR.nr: 14 04 69 92

Kokmose 7, 6000 Kolding

E-mail: niels.tange@autohuset-vestergaard.dk

+45 75 51 72 00

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på

niels.tange@autohuset-vestergaard.dk eller på telefon +45 75 51 72 00.

 

5. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 02.12.2021.