Privatlivspolitik

 

Formål med politikken

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Bus Center Vest A/S (”vi”, ”os”) behandler dine personoplysninger. Vi ønsker at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos Bus Center Vest A/S, hvis du er kunde hos os, samarbejdspartner, leverandør, besøger vores hjemmeside eller vores sociale medier, hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev samt søger job hos os. Vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Du kan anvende nedenstående indholdsfortegnelse til at få et overblik over politikkens punkter:

1. Typer af personoplysninger vi behandler, formål og retsgrundlag

          1.1 Forbrugerkunder

                   1.1.1 Lånebiler

          1.2 Erhvervskunder

          1.3 Jobsøgende

          1.4 Cookies og hjemmesider

          1.5 Trackingværktøjer

          1.6 Sociale medier

          1.7 Markedsføring

          1.8 Leverandører og samarbejdspartnere

2. Modtagere af personoplysninger

3. Dine rettigheder

4. Kontaktoplysninger

5. Ændringer

1. Typer af personoplysninger vi behandler, formål og retsgrundlag

I nedenstående kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager.

1.1 Forbrugerkunder

Bus Center Vest A/S behandler sjældent personoplysninger om forbrugerkunder, men hvis du er forbrugerkunde hos os, behandler vi personoplysninger om dig for at indgå en salgs- eller serviceaftale med dig, eller for at du kan benytte vores værksteder i medfør af GDPR art. 6 (1)(b). Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af, at du deltager i vores markedsføringstiltag, så sker dette i medfør af art. 6 (1)(a). De oplysninger, vi kan behandle, omfatter bl.a.:

  • Kontaktinformationer (f.eks. navn, adresse, mail og telefonnummer).
  • Betalings- og bankoplysninger (f.eks. pengeinstitut, bankoplysninger, betalings- og kreditkortoplysninger).
  • Oplysninger om bussen, der kan henføres til dig (f.eks. registreringsnummer, stelnummer, forsikringsselskab, seneste besøg på værksted, skadeshistorik, antal kørte km, anvendelse af bussen og om bussen er på EU-plader eller danske plader, samt forsikrings- og kaskotype).

Oplysningerne vil som altovervejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger uden for EU/EØS til ovenstående formål. Vi kan som led i behandlingen videregive dine oplysninger til relevante samarbejdspartnere. Dette sker for at opfylde en aftale med dig, eller hvis vi har dit samtykke til behandlingen.

Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter endt kundeforhold.

For så vidt angår kreditvurderingen, opbevarer vi dine oplysninger, hvis vi etablerer et kundeforhold med dig, og sletter dem igen, når du ikke længere er kunde hos os. Vi sletter oplysningerne 5 år efter vurderingen, hvis vi afviser sagen, og der således ikke bliver indgået en aftale.

1.1.1 Lånebiler

Når du anvender en lånebil via os, behandler vi dine personoplysninger for at indgå en låneaftale. Disse omfatter navn, firmanavn, adresse, tlf.nr., e-mail, kørekort, ejers registreringsnummer og navnet på fører af bilen.

Vi kan også have behov for at behandle legitimationsoplysninger, såsom pas/identitetskort, nationalitet og opholdstilladelse.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR-artikel 6(1)(b) for at opfylde en aftale med dig og efter GDPR-artikel 6(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle visse oplysninger om dig.

I forbindelse med opfyldelse af låneaftalen med dig kan vi have behov for at videregive dine personoplysninger til et forsikringsselskab eller til politiet, hvis vi har mistanke om, at der er blevet begået lovovertrædelser.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et låneforhold med dig og i op til 5 år efter sidste faktura, jf. bogføringslovens § 12, stk. 1.

1.2 Erhvervskunder

Såfremt du er erhvervskunde ved os, så behandler vi oplysninger for at kunne indgå en salgs- eller serviceaftale, for at kunne registrere bussen hos Motorstyrelsen, i forbindelse med opfyldelse af værkstedsbesøg, samt for at kunne administrere bussens garanti og service.

De oplysninger, vi behandler, omfatter typisk:

  • Virksomhedens kontaktoplysninger (f.eks. kontaktperson, firmanavn, adresse, tlf.nr. og e-mail).
  • Oplysninger om virksomheden (f.eks. CVR-nr., EAN-nummer, pengeinstitut, bankoplysninger, betalings- og kreditkortoplysninger).
  • Busoplysninger (f.eks. registreringsnummer, stelnummer, forsikringsselskab, seneste besøg på værksted, skadeshistorik, antal kørte km, anvendelse af bussen, og om bussen er på EU-plader eller danske plader, samt forsikrings- og kaskotype).

Vi behandler oplysninger efter GDPR-artikel 6(1)(b) for at kunne opfylde en aftale. Ifm. registrering af bussen hos Motorstyrelsen behandler vi oplysninger efter GDPR-artikel 6(1)(c), da vi har en retlig forpligtelse.

Vi opbevarer oplysningerne, så længe vi har et kundeforhold, og i op til 5 år efter sidste faktura, jf. bogføringslovens § 12, stk. 1.

1.3 Jobsøgende

Hvis du søger job hos os, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om du er kvalificeret til en eksisterende eller fremtidig stilling hos os. Vi behandler de oplysninger, du giver os, herunder navn, kontaktoplysninger (såsom telefonnummer, e-mail og adresse), billede, ansøgning, CV, arbejds- og uddannelsesmæssige forhold og referencer.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne indgå en aftale med dig om ansættelse på baggrund af din anmodning om vores behandling af ansøgningen, jf. GDPR art. 6(1)(b). Vi behandler endvidere oplysninger i de tilfælde, hvor vi vurderer, at vores interesser i at behandle dine personoplysninger overstiger dine interesser i, at de ikke behandles, f.eks. oplysninger indsamlet fra sociale medier offentliggjort af dig eller oplysninger opnået via gennemførelsen af en personligheds- og færdighedstest, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Vi deler dine personoplysninger med de medarbejdere, der er involveret i rekrutteringsprocessen, samt videregiver dine personoplysninger til de virksomheder, som gennemfører personligheds- og færdighedstest, samt evt. et rekrutteringsfirma.

Hvis vi ønsker at opbevare din oplysninger udover rekrutteringsperioden, indhenter vi dit samtykke.

1.4 Cookies og hjemmeside

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse samt til at udarbejde statistikker. De oplysninger, som vi indsamler via cookies, omfatter din IP-adresse, browsertype, enhed (type, version, operativsystem m.v.) samt brugeradfærd, herunder sidevisninger.

Vi indsamler kun dine oplysninger, hvis du har givet samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om brug af cookies i vores cookiedeklaration, som du finder sammen med vores cookiebanner på hjemmesiden.

Du har via vores hjemmeside mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular. Vi behandler i den forbindelse ligeledes dine personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, er navn, e-mail og telefonnummer. Der er også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder at skrive personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for henvendelsen. Det retlige grundlag for denne behandling er GDPR art. 6(1)(f).

De oplysninger, vi behandler via vores kontaktformular, slettes løbende og senest 5 år efter seneste kontakt.

1.5 Trackingværktøjer

På vores hjemmeside har vi desuden integrerede plugins fra sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. GDPR art. 6(1)(a). Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Vi anvender integrerede plugins fra Facebook og LinkedIn.

For at kunne foretage målrettet markedsføring på Facebook anvender vi trackingværktøjer fra Meta Ireland Ltd., herunder Facebook Business Tools i form af Meta-pixel, API’en for konverteringer. Den vej igennem indsamler vi data om dig.

Det betyder, at når du besøger vores hjemmeside, indsamler værktøjerne oplysninger om din IP-adresse, at du har besøgt vores hjemmeside, tidspunktet for dit besøg, oplysninger om din browser og operativsystem samt oplysninger om andre onlineidentifikatorer, der er blevet indsamlet via cookies. Oplysningerne behandles med det formål at kunne målrette vores markedsføring på Facebook.

Vi er fælles dataansvarlig sammen med Meta Ireland Ltd. for behandling af personoplysninger, der indsamles og transmitteres i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Meta Ireland Ltd. behandler oplysningerne til egne formål, f.eks. forbedring og effektivisering af deres reklameplatform.

Udover Meta-pixel anvender vi ligeledes andre trackingværktøjer, som f.eks. Google Conversion Tracking og Google Tag Manager til effektivisering af vores hjemmeside samt analysepixels i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Vi benytter bl.a. analysepixels til at registrere din onlineadfærd for at analysere, hvilke artikler du klikker på for derved at kunne optimere tilrettelæggelsen og udsendelsen af vores nyhedsbreve.

Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i din browserindstilling eller ved at rette henvendelse til niels.tange@autohuset-vestergaard.dk.

Du kan læse mere om Meta Ireland Ltd.’s behandling af dine personoplysninger i deres privatlivspolitik her, og om det fælles dataansvar samt den indgåede fælles dataansvarsaftale her.

1.6 Sociale medier

Vi anvender visse sociale medier, bl.a. Facebook og LinkedIn, til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder samt fremme vores markedsføring. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi uundgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og e-mail.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR art. 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier, vi anvender, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i det følgende:

  • Facebooks behandling af dine personoplysninger her, og om det fælles dataansvar her.
  • Du kan læse mere om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.

Oplysninger behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes med det samme. Opslag på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læse mere om offentlige områder her.

1.7 Markedsføring

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve om tilbud og nye produkter. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.

Hvis du har samtykket til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt oplysninger om kontaktperson, firmanavn, adresse og e-mail.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at sende en e-mail til amir.ramic@bus-center-vest.dk eller ringe til +45 76 32 23 18.

Vi opbevarer dokumentationen for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring og i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke, da vores eventuelle straffeansvar forældes efter dette tidsrum.

1.8 Leverandører og samarbejdspartnere

Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Dette omfatter oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, firmanavn, telefonnummer, e-mail, adresse og om nødvendigt betalingsoplysninger.

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner, jf. GDPR art. 6(1)(b), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger, som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven, opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

2. Modtagere af personoplysninger

2.1

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine            personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse i videregivelsen, eller hvis vi har en retlig forpligtelse.

2.2

Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

2.3

I nogle tilfælde benytter vi databehandlere uden for EU/EØS, hvorved personoplysninger kan blive overført til tredjelande, bl.a. i forbindelse med vores brug af cloudløsninger. Hertil anvender vi et gyldigt overførselsgrundlag (evt. EU-U.S. Data Privacy Framework eller Standard Contractual Clauses), inden vi overfører personoplysningerne. Overførelsen sker alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter gældende databeskyttelseslovgivning, og der foretages altid en individuel vurdering vedrørende behov for supplerende foranstaltninger.

3. Dine rettigheder

3.1

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

3.2

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

3.3

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

3.4

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

4. Kontaktoplysninger

4.1

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Bus Center Vest A/S
CVR.nr.: 14 04 69 92
Kokmose 7, 6000 Kolding
E-mail: niels.tange@autohuset-vestergaard.dk
Telefon: +45 76 32 23 18

4.2

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på niels.tange@autohuset-vestergaard.dk eller på telefon +45 76 32 23 18.

5. Ændringer

5.1

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

5.2

Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 27.10.2023.